Dátum: 17.10.2011

Vložil: Admin

Titulok: Kráľovná Pokoja a kráľovná nebies

Vo Svätom Písme (Biblia) sa píše v knihe Jeremiáš (Jer 7,16-19), že ľudia si falošne uctievali "kráľovnú nebies". Pojednáva sa o tzv. "bohyňu nebies a lásky", ktorú si aj Egypťania uctievali, lenže na rozdiel od "Kráľovnej neba i zeme - Panny Márie" bola ich "kráľovná nebies" len vymyslenou postavou, ako všetky modly pohanských národov, o ktorých Boh často hovoril skrze svojich prorokov, že sú to len "mŕtve sochy, ktoré si ľudia vymysleli", preto aj zakázal ich vyobrazovať!
----
Rozdiel medzi "Kráľovnou neba i zeme" a "kráľovnou nebies" je v tom, že "Kráľovná neba i zeme" je živou bytosťou (duchom, dušou, telom), ktorá sa zjavuje a "kráľovná nebies" je len vymyslenou postavou, ktorá sa nezjavuje, ale o jej existencii kolujú rôzne mýty.
---
Aj keď v istom zmysle protestanti pripúšťajú, že týmto sa líšia, predsa "Kráľovnú neba i zeme", ktorá sa zjavuje na rôznych miestach sveta - nepovažujú za Matku Ježiša Krista (Pannu Máriu) pričom ju nepovažujú ani za "vždy Pannu", pretože zjavenia Tejto Kráľovnej považujú za zjavenia diabla v podobe Matky Ježiša Krista.
---
Dôvod, prečo všetky zjavenia považujú za zjavenia od diabla, je ten, že posledné verejné zjavenie bolo zakončené zjavením apoštola Jána, ktoré je opísané v knihe : "Zjavenie Jána / apokalypsa) Túto knihu považujú za poslednú a definitívnu v celej zbierke kníh Svätého Písma, takže už nič k tomu nechcú pridávať.
---
Niektorí protestanti uznávajú aj iné zjavenia, ktoré nie sú zapísané vo Svätom Písme (ako napr. Mormoni, a Adventisti) ale rovnako zjavenia Panny Márie neuznávajú, pretože ich považujú skôr za diablovo zjavenie.
---
Okrem toho protestanti Matku Ježiša Krista neuznávajú za "Kráľovnú neba i zeme", pretože neveria, že by vôbec existovala "Kráľovná", ale iba "Kráľ" (Ježiš Kristus) Podobne ako niektorí protestanti ju neuznávajú za Matku Boha, či všetkého stvorenia.
===
Tu môžeme vidieť, že protestanti nemajú jednotné dôvody a presvedčenie, pretože každé také spoločenstvo má svojich predstaviteľov, ktorí svoje presvedčenia menia podľa svojich predstáv.
---
V Katolíckej Cirkvi je toto učenie i odôvodnenie jednotné, pretože každý katolík verí, že pápež, je neomylný v takýchto záležitostiach viery ako mu bolo dané od Ježiša Krista, keď povedal: "Tebe dám kľúče od neba i zeme, čo zviažeš bude zviazané a čo rozviažeš bude rozviazané... kto vás počúva, mńa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda". Tieto slová pripadajú ako na apoštolov, tak aj na ich nástupcov a tak neomylnosť učenia Cirkvi tvorí spoločesntvo biskupov, ale len za podmienky, že ich učenie sa zhoduje s pápežovým. Takto viera Cirkvi je jednotná.
---
Podľa učenia Katolíckej Cirkvi, Matka Ježiša Krista je tá istá Panna Mária a Kráľovná neba i zeme, ktorá sa zjavuje na rôznych miestach sveta, okrem tých, ktoré naozaj sú falošné, čiže zjavením diabla (v podobe Panny Márie). Za uznané sú zjavenia vo Fatime, Lurdy, Guadalupe atd... ---

Pridať nový príspevok