Dátum: 14.09.2014

Vložil: Milan

Titulok: Pravda


Ale písmo taktiež hovorí : Po tvojej pravici Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. A Pán o nej hovorí : na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach, preto ťa národy budú velebiť naveky. Vari Mária, Ježišova matka nepovedala že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia? Alebo apoštol Ján hovorí V tom sa na nebi ukázalo veľké znamenie, žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Vieme že Ján tu hovorí o Márií lebo sa o nej píše že má porodiť chlapca ktorý bude železným žezlom panovať nad všetkými národmi a to je Kristus. Keď vidíme že táto žena je korunovaná 12 hviezdami čo znamená 12 kmeňov Izraela môžeme ju nazvať kráľovnou. Keby nebola taká dôležitá prečo by ju Ján spomínal v posledných časoch. A táto žena je v boji s diablom. Kniha
Genezis opisuje ako Boh uzavrel nepriateľstvo medzi ženou a diablom a medzi ich potomstvami. Boh by nebol Bohom keby slovo nepriateľstvo nemyslel v dokonalom slova zmysle. Táto žena nebude mať s diablom nič spoločne. Keby Mária bola hriešna, bola by predsa s diablom v priatelstve... Pekný príklad je spomienka na kráľa Šalamúna, vieme že keď mu Pán chcel darovať čokoľvek on si vybral múdrosť preto sa môžeme nazdávat že to čo robil bolo v zhode s Božou vôlou. A keď za ním došla kráľovná matka a chcela orodovať za Adoniáša. Šalamún si sadol na trón, po jeho pravici dal postaviť trón pre svoju matku a uklonil sa pred ňou. Kráľovná mu povedala, jedinú malú prosbu mám k tebe neodmietni ma. A kráľ povedal, žiadaj si matka neodmietnem ťa. Mária nie je žiadna obyčajná židovská chudera ale potomok kráľovského rodu z línie kráľa Dávida. Jediný prostredník vykúpenia, odpustenia hriechov a večného života je Ježiš Kristus. Mária je obhájkyňou ľudí teda modlí sa za nás. A čo je vám za ťažké chápať Máriu ako novú Evu keď Ježiš je nový Adam.
Eva poslúchla zlého anjela a priniesla na svet smrť. Mária počúvla dobrého anjela Gabriela a priniesla na svet život teda Krista. Eva vyzvala Adama k prvému zlému skutku a Mária vyzvala Krista k prvému slávnemu skutku keď na jej upozornenie premenil vodu na víno aj keď ešte neprišla jeho hodina. Eva je matka všetkých žijúcich a Ján opisuje v zjavení Máriu ako matku všetkých tých čo zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. Boh povedal cti otca svojho a matku svoju a Kristus nám dal Máriu za matku aby sme si od nej brali príklad a nás jej daroval za deti aby sa za nás modlila a viedla nás k nemu.... Zaujímavé že na židov, budhistov, hinduistov a iné náboženstva nikto nepovie ani slovo ale na katolícku vieru ktorá je jednotná 2000 rokov kydáte hnoj. Pritom vy sami protestanti ste nezotrvali v jednote e je z vás už vyše 600 cirkví po celom svete ktoré sa v mnohom odlišujú. Jednota je znak Ducha Svätého práve o ňu sa Ježiš modlil pred Judášovou zradou... Pretože nemáte Sv. Ducha nevidíte aj skryté veci z Písma. Márií Simeon povedal, tvoju vlastnú dušu prenikne meč aby vyšlo najavo zmýšlanie mnohých sŕdc. Aj vaše zmýšlanie sa pekne vyjavuje voči našej Nebeskej Matke. Ak budete Bohu verní ale jeho požehnanú matku ktorú aj nám daroval lebo on si neponechal pre seba nič ani vlastný život a budete ju spájať s neviestkou a vymyslenou pohanskou bohyňou miesto toho aby ste ju blahoslavili po všetky pokolenia neviem či budete robiť nášmu Spasiteľovi radosť. On je Boh ale zároveň človek.Telo ktoré si vzal z Márie neskončilo v hrobe ale je v nebi... A Mária je jeho matka naveky. Ona nieje obyčajná skúmavka cez ktorú sa Kristus narodil a potom ju odhodil lebo ju už nepotreboval. Keď Boh mohol Márií oznámiť najdôležitejšiu udalosť teda narodenie Krista nie osobne ako napr. keď sa rozprával s Abrahámom, Mojžišom alebo Noem ale oznámil jej to prostredníctvom anjela a nijakým spôsobom to neubralo na Božej veľkosti ani sláve keďže je všemocný aj Mária nám môže sprostredkovať Božiu vôľu. Satan je otcom lží a nie je v ňom pravda ale to čo nám povedala Mária vo Fatime sa naplnilo všetko do bodky a mnoho neveriacich a ateistov uverilo. Vy si myslíte že to čo nie je v písme nemôže byť pravda a na základe toho všetky proroctvá, uzdravenia a obrátenia robí satan? Potom je to veľmi dobrý misionár keď vo fatime cez anjela hovorí Môj Bože verím v teba klaniam sa ti dúfam v teba milujem ťa. Prosím ťa za odpustenie pre tých ktorí neveria neklaňajú sa ti nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Písmo hovorí že proroctvami nepohŕdajte ale skúmajte ich podľa ovocia... Vy máte ale vo zvyku zavrhnúť všetko aby ste náhodou neurazili Boha. Pritom ste zabudli na Kristove slová ktoré povedal Petrovi, Ty si skala a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Preto verím jeho následníkovi pápežovi. Protestanti nie sú sučasť jedinej Kristovej cirkvy ktorú založil, lebo ju opustili, vo vlastnej pýche si mysleli že oni žiaci lepšie chápu písmo ako ich učitelia... Kde končí pokora, vernosť a jednota, tam nastupuje pýcha rozdelenie a viera v to že vlastným rozumom dokážete písmo pochopiť ale to je možné len pôsobením Ducha svätého ktorého dal Kristus apoštolom a jeho matke vo večeradle. A ktorého ste vy zadusili v knihe veď i písmo hovorí že litera zabíja. A tak neuveríte ani keby sa vám sám Ježiš zjavil lebo v písme nie je napísané že sa vám mal zjaviť :) Kristov pokoj nech je navždy s Vami a urobí vás šťastnými. 

Pridať nový príspevok